Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybově nadaní žáci
Název práce v češtině: Pohybově nadaní žáci
Název v anglickém jazyce: Sport gifted pupils
Klíčová slova: pohybově nadaný žák, identifikace pohybového nadání, sport, základní škola, osmileté gymnázium, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: athletically gifted pupil, identification of athletic giftedness, sport, primary school, eight-year gymnasium, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2023
Datum zadání: 12.04.2023
Datum a čas obhajoby: 24.05.2023 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R124, 124, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD104SP1)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK