Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Labyrint města a ráj parkovacích úloh
Název práce v češtině: Labyrint města a ráj parkovacích úloh
Název v anglickém jazyce: The Labyrinth of the City and the Paradise of Parking
Klíčová slova: parkovací funkce|střední hodnota|generující funkce|pravděpodobnost|Rényiho parkovací problém|diferenciální rovnice se zpožděním
Klíčová slova anglicky: parking functions|mean value|generating functions|probability|Rényi’s parking problem|differential equation with delay
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2023
Datum zadání: 10.04.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2023
Datum a čas obhajoby: 29.06.2023 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2023
Oponenti: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce představí vybrané matematické úlohy související s parkováním. Pozornost bude věnována zejména parkovacím funkcím a Rényiho parkovacímu problému. Součástí práce bude i řešení úloh pomocí počítačových programů.
Seznam odborné literatury
J. Carlson, A. Christensen, P. E. Harris, Z. Jones, A. R. Rodríguez: Parking Functions: Choose Your Own Adventure, Coll. Math. J. (2021), 254–264.

P. Diaconis, A. Hicks: Probabilizing parking functions, Adv. Appl. Math. 89 (2017), 125–155.

J. Riordan: Ballots and trees, J. Comb. Theory 6 (1969), 408–411.

H. Solomon, H. Weiner: A review of the packing problem. Commun. Stat., Theory Methods 15 (1986), 2571-2607.

C. H. Yan: Parking functions. In M. Bóna (ed.): Handbook of Enumerative Combinatorics (2015), CRC Press, 835–893.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK