Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Archetypální narativizace a její použití v dezinformacích
Název práce v češtině: Archetypální narativizace a její použití v dezinformacích
Název v anglickém jazyce: Archetypal narrativisation and it´s use in disinformations
Klíčová slova: Archetypy, archetypální narativizace, dezinformace, psychologie, narativizice, mediální gramotnost, kritické myšlení, prezidenstké volby, řetězový email
Klíčová slova anglicky: Archetypes, archetypal narrativisation, disinformation, misinformation, psychology, narrative theory, media literacy, critical thinking, presidential election, chain email
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2023
Datum zadání: 30.03.2023
Datum a čas obhajoby: 20.09.2023 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2023
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) Pietikainen, Petteri. Archetypes as symbolic forms. Journal of Analytical Psychology, 43: 325-343, 1998, https://doi.org/10.1111/1465-5922.00032.
2) Melanie C. Green, Kaitlin Fitzgerald & Melissa M. Moore. Archetypes and Narrative Processes, Psychological Inquiry, Department of Communication, University at Buffalo, Buffalo, New York, 30:2, 99-102, 2019, DOI: 10.1080/1047840X.2019.1614808.
3) Fludernik Monika. Towards a 'natural' narratology. 3. vydání, Routledge, 2002, ISBN: 9780415124829.
4) Margaret Mark, Carol S. Pearson. Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. 1. vydání, McGraw-Hill Education – Europe, 2001, ISBN: 0071364153.
5) Wang, L., Wang, Y., de Melo, G. et al. Understanding archetypes of fake news via fine-grained classification. Soc. Netw. Anal. Min. 9, 37, 2019. https://doi.org/10.1007/s13278-019-0580-z.
6) Maria Haigh, Thomas Haigh & Nadine I. Kozak. Stopping Fake News, Journalism Studies, 19:14, 2062-2087, 2018. DOI: 10.1080/1461670X.2017.1316681.
7) Stierle, Karlheinz. Chapter 5 - Narrativization of the World. In Tropes for the Past, Leiden, The Netherlands: Brill, 2006. DOI: https://doi.org/10.1163/9789401200066_010
8) Morden Michael. Anatomy of the national myth: Archetypes and narrative in the study of nationalism. Nations and Nationalism, 22(3), 447– 464, 2016, DOI: https://doi.org/10.1111/nana.12167.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je ověřit teoretickou souvislost mezi archetypy, narativizací a dezinformacemi. Popsat, které archetypální narativy jsou nejčastěji využívány dezinformacemi ve zkoumaném období, systematizovat je a následně odpovědět na otázku, na které emoce je archetypální narativizace v dezinformacích zaměřena. Působením kvalitativních a kvantitativních prostředků akademického výzkumu prozkoumat, zda, a případně jak, byly archetypální narativy použity v dezinformacích před prezidentskými volbami v České republice v roce 2023 v tzv. řetězových emailech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma thesis is to verify the theoretic connection between archetypes, narrativization and misinformations, to describe which archetypal narratives are most often used by misinformation, to systematize them and then to describe which emotions are targeted by archetypal narrativization in misinformation. By operating of qualitative and quantitative means of academic research to explore whether, and if how so, archetypal narratives were used in disinformation leading up to the 2023 Czech republic presidential election in what is known as chain or forwardable emails.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK