Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání zemských hranic a jejich role v členění geografického prostoru: irsko - britská a česko - německá hranice v letech 1750 - 1850
Název práce v češtině: Vnímání zemských hranic a jejich role v členění geografického prostoru: irsko - britská a česko - německá hranice v letech 1750 - 1850
Název v anglickém jazyce: Perception of political boundaries and their role in the division of geographical space: the Irish-British and Bohemian-German boundaries between 1750 and 1850
Klíčová slova: hranice prostor cestopisná literatura
Klíčová slova anglicky: boundaries geographical space travel literature
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2005
Datum zadání: 04.08.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D.
  PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se zabývá vnímáním prostoru a zemských hranice v 18. a 19. století. Srovnává německý pohled na Čechy a britský pohled na Irsko na základě využití cestopisné literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK