Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační předpoklady úspěšných investičních strategií
Název práce v češtině: Informační předpoklady úspěšných investičních strategií
Název v anglickém jazyce: Information premises of succesfull investment strategies
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2005
Datum zadání: 04.08.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Marie Königová, CSc.
  Ivan Sněhota
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK