Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak zaujmout návštěvníka: Doprovodné programy současných galerií
Název práce v češtině: Jak zaujmout návštěvníka: Doprovodné programy současných galerií
Název v anglickém jazyce: How to attract visitors: Accompanying programs of contemporary galleries
Klíčová slova: doprovodné programy, umění, galerijní instituce, interakce, participace, učení, prožitek
Klíčová slova anglicky: accompanying programs, art, galleries, interaction, participation, learning, experience
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2023
Datum zadání: 27.03.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.03.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: Mgr. Aleš Svoboda
 
 
 
Seznam odborné literatury
BISHOP, Claire. Black Box, White Cube, Gray Zone: Dance Exhibitions and Audience Attention. TDR: Drama review [online]. MIT Press, 2018, 62(2), 22-42 [cit. 2021-11-22]. ISSN 1054-2043. Dostupné z: doi:10.1162/DRAM_a_00746
BISHOP, Claire. Participation. London: Whitechapel Gallery, 2006, 207 s. ISBN 978-0-85488-147-5.
BISHOP, Claire. Radical Museology, or, What's 'Contemporary' in Museums of Contemporary Art. London: Koenig Books, 2013.
BITGOOD, Stephen. Attention and value: keys to understanding museum visitors. London: Routledge, 2016 - 2013, 1 online resource (214 p.). ISBN 1-315-43344-3. Dostupné z: doi:10.4324/9781315433455
BLACK, Graham. The engaging museum: developing museums for visitor involvement. London: Routledge, 2005, 1 online resource (313 p.). ISBN 1-283-84333-1. Dostupné z: doi:10.4324/9780203559277
HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění: poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. Brno: CERM, 1998, 142 s., 23 fot. příl. ISBN 80-7204-084-7.
HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2007,190 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm [cit. 2021-12-16]. ISBN 978-80-210-4371-8.
KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7035-155-1. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:ecbc85e0-00ec-11e8-b1a1-005056827e52
OCHRANA, Frantisek, et al. Management a Hospodaření Muzeí, Karolinum Press, 2018. ProQuest Ebook Central, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5399332?accountid=15618.
PACHMANOVÁ, Martina, Irma CHARVÁTOVÁ, Markéta KRAFTOVÁ a Pavla. ROUSKOVÁ. Ex-pozice: o vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018, 223 s. ISBN 978-80-87989-51-7.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se snaží vystihnout přístupy k potenciálním návštěvníkům v rámci doprovodných programů současných galerijních institucí napříč Českou republikou. Teoretická část popisuje roli galerijních institucí v současné době, jejich management a proces participace a interakce při návštěvě galerie. Praktická část následně porovnává nabídku doprovodných programů pražských a mimopražských galerií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK