Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství a fortifikačního stavitelství
Název práce v češtině: Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství a fortifikačního stavitelství
Název v anglickém jazyce: Cultural-historic development in the north-western Bohemia and Saxon-Elbe valley in Early Middle Ages: case studies from ceramics production and fortification architecture
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2005
Datum zadání: 04.08.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
  PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
---
Seznam odborné literatury
---
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK