Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drug users as a target group for (not only) drug policy
Název práce v češtině: Uživatelé drog jako cílová skupina (nejen) drogové politiky
Název v anglickém jazyce: Drug users as a target group for (not only) drug policy
Klíčová slova: droga, drogová politika, psychoaktivní, uživatel, závislost, marihuana, pervitin, nové syntetické drogy, extáze, problémové užívání
Klíčová slova anglicky: drug, drug policy, psychoactive, user, addiction, marijuana, amphetamine, new synthetic substances, extasy, problem drug use
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Závěrečná práce analyzuje sociální konstrukce spojené s užíváním drog. Sleduje to, jakým způsobem jsou uživatelé drog vnímáni veřejností a jakým způsobem jsou nastavovány drogové a další veřejné politiky vůči této cílové skupině (policy design). Při analýze se soustředí na konkrétní skupinu uživatelů a vybranou veřejnou politiky (drogovou, sociální, trhu práce apod.). Možné metody výzkumu: etnografický výzkum, analýza diskurzu, obsahová analýza, analýza rámců apod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis analyses social constructions related to drug use and users. It studies public/experts/politicians perception of drug users and drug policy design. The thesis focuses on a particular group of users and related parts of the design (i.e. goals, rationales, tools etc.). Suggested research methods: ethnography, discourse analysis, content analysis, frame analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK