Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby argumentace v debatě o čtyřech počátcích a sedmi emocích
Název práce v češtině: Způsoby argumentace v debatě o čtyřech počátcích a sedmi emocích
Název v anglickém jazyce: Methods of srgumentation in the Four-seven debate
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2005
Datum zadání: 04.08.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc.
  PhDr. Jaroslav Bařinka
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK