Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv plánované realizace železničního terminálu VRT Ústí nad Labem centrum na diskurzivní konstrukci budoucnosti města z pohledu chronopolitiky.
Název práce v češtině: Vliv plánované realizace železničního terminálu VRT Ústí nad Labem centrum na diskurzivní konstrukci budoucnosti města z pohledu chronopolitiky.
Název v anglickém jazyce: The influence of the planned realization of the VRT railway terminal Ústí nad Labem Centre on the discursive construction of the future of the city from the perspective of chronopolitics.
Klíčová slova: Ústí nad Labem|vysokorychlostní trať|VRT|město|budoucnost|temporalita|urbánní plánování|veřejná sféra|dopravní infrastruktura|politika času|antropologie času|urbánní antropologie|ekologie medií|evropská integrace|diskurz|kritická diskurzivní analýza
Klíčová slova anglicky: Ústí nad Labem|high-speed rail|HSR|city|future|temporality|urban planing|public sphere|transport infrastructure|politics of time|anthropology of time|urban anthropology|media ecology|European integration|discourse|critical discourse analysis
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Gibas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2023
Datum zadání: 03.03.2023
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2023
Datum a čas obhajoby: 30.01.2024 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2024
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V souvislosti s plánovanou realizací megaprojektu vysokorychlostní trati (VRT) v České republice se v řadě dotčených regionů a měst začínají formovat a kolovat nové spekulace, příběhy o budoucnosti, revitalizační diskurzy a řada pozitivních i negativních očekávání ohledně dopadů výstavby. Město Ústí nad Labem, terén mého výzkumu, leží na plánovaném úseku VRT Praha-Drážďany. Tento úsek je součástí Orient/East–Med Corridor, jednoho z hlavních Evropských dopravních koridorů, který spojuje přístavy Severního a Baltského moře s jihovýchodní Evropou. Přibližně od roku 2010, a dále pak s větším zapojením veřejnosti od roku 2016, se v Ústí nad Labem navzdory původní koncepci územního plánování začíná spekulovat o možném vedení trasy VRT centrem města, a s tím související výstavbě železničního terminálu. Konkrétní podoba trasy ale zatím zůstává nejasná, což, kromě samotného záměru, otevírá řadu sporů a diskuzí. Někteří aktéři rámcují projekt jako „zásadní příležitost pro pozitivní změnu regionu a města“; mnozí naopak vnímají vedení trasy centrem jako zásadní hrozbu a radikální zásah do samotné struktury města s očekávaným negativním dopadem a pro některé je celá záležitost v predikcích neuchopitelná či ambivalentní.
Předložená práce se snaží popsat a analyzovat, jak se v rámci různých diskurzivních praxí artikuluje a legitimizuje příběh o budoucnosti města, jak skrze tyto praxe působí budoucnost v přítomnosti, a jak se diskurzivně a politicky mobilizuje samotný fenomén času. Z širšího hlediska je cílem práce za pomoci etnografického výzkumu a antropologické intepretace fenoménů infrastruktur, urbánního plánování, mobility a sociální/kulturní produkce času přispět k debatám o konkrétních dopadech projektů Evropské a globální integrace a jejich ideologických východiscích.

Metodologie:
Zdrojem dat budou textová a (audio)vizuální produkce zkoumaných aktérů v různých mediálních a institucionálních kontextech; národní, regionální a lokální média, zúčastněná pozorování (veřejné diskuze, veřejná projednání, zasedání zastupitelstva apod.) a rozhovory (polostrukturované, expertní, nestrukturované). Data budu analyzovat pomocí metod kritické diskurzivní analýzy v souladu s teoretickým rámcem práce; tedy prostřednictvím a v konverzaci s interpretačním klíčem, který mi poskytuje literatura k antropologii/politice času a plánování (ať už v oblasti infrastruktur nebo města).
Seznam odborné literatury
ABRAM, Simone a Gisa WESZKALNYS, ed. Elusive Promises: Planning in the Contemporary World. New York: Berghahn Books, 2013.

ABRAM, Simone a Jacqueline WALDREN, ed. Anthropological Perspectives on Local Development: Knowledges and Sentiments in Conflict. London: Routledge, 1998.

ADAM, Barbara a Chris GROVES. Future Matters: Action, Knowledge, Ethics. Leiden: Brill, 2007.

ANAND, Nikhil, Akhil GUPTA a Hannah APPEL, ed. The Promise of Infrastructure. Durham and London: Duke University Press, 2018.

BAKER, Sally. Conceptualising the use of Facebook in ethnographic research: as tool, as data and as context. Ethnography and Education. 2013, 8(2), 131-145.

BARRY, Andrew, a , ed. The Material Politics of Infrastructure. In: MAASEN, Sabine, Sascha DICKEL a Christoph SCHNEIDER. TechnoScienceSociety: Technological Reconfigurations of Science and Society. Cham: Springer, 2020, s. 91-109.

BEAR, Laura. Doubt, conflict, mediation: the anthropology of modern time. Journal of the Royal Anthropological Institute: DOUBT, CONFLÍCT, MEDIATIÓN: The Anthropology of Modern Time. John Wiley & Sons, 2014, 20(S1), 3-30.

BRYANT, Rebecca a Daniel M. KNIGHT. The anthropology of the future. New York, NY: Cambridge University Press, 2019.

CAMPBELL, Elaine. Public sphere as assemblage: the cultural politics of roadside memorialization. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell, 2013, 64(3), 526-547.
Začátek formuláře

CARSE, Ashley a David KNEAS. Unbuilt and Unfinished: The Temporalities of Infrastructure. Environment and Society: Advances in Research. Berghahn Books, 2019, 10(1), 9-28.

EASTERLING, Keller. Extrastatecraft: the power of infrastructure space. London: Verso, 2016.

EASTERLING, Keller. Organization Space: Landscapes, Highways, and Houses in America. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1999.

FICKERS, Andreas, BADENOCH, Alexander, ed. Materializing Europe: Transnational Infrastructures and the Project of Europe. London: Palgrave Maxmillan, 2010.

GELL, Alfred. The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images. 3rd ed. Oxford: Berg, 2001.

GEPHART, Robert P. a Cargi TOPAL, Zhang ZHENG ed. Future-oriented sensemaking: Temporalities and institutional legitimation. In: HERNES, Tor a Sally MAITLIS. Process, sensemaking & organizing. New York: Oxford University Press, 2010, s. 275-302.

GOLUBCHIKOV, Oleg. The urbanization of transition: ideology and the urban experience. Eurasian Geography and Economics. Routledge, 2016, 57(4-5), 607–623.

HARVEY, Penny a Hannah KNOX. Roads: An Anthropology of Infrastructure and Expertise. Ithaca and London: Cornell University Press, 2015.

HARVEY, Penelope, Casper JENSEN a Atsuro MORITA, ed. Infrastructure and social complexity: A Companion. New York: Routledge, 2017.

HLAVÁČEK, Petr, Pavel RAŠKA a Martin BALEJ. Regeneration projects in Central and Eastern European post- communist cities: Current trends and community needs. Habitat International. Elsevier, 2016, 56, 31-41.

HUYSSEN, Andreas. Present pasts: urban palimpsests and the politics of memory. Stanford: Stanford University Press, 2003.

CHAILLEUX, Sébastien. Strategic ignorance and politics of time: how expert knowledge framed shale gas policies. Critical Policy Studies. Routledge, 2020, 14(2), 174-192.

JASANOFF, Sheila a Sang-Hyun KIM, ed. Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2015.

LARKIN, Brian. The Politics and Poetics of Infrastructure. Annual Review of Anthropology. San Mateo: Annual Reviews, 2013, 42, 327-343.

LYSTER, Clare. Learning from Logistics: How Networks Change Our Cities. Basel: Birkhäuser, 2016.

MADANIPOUR, Ali. Cities in time: temporary urbanism and the future of the city. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2017.

MANDELBAUM, Seymour J. Temporal conventions in planning discourse. Environment and Planning B: Planning and Design. Sage, 1984, 11(1), 5-13.

MAY, Jon a Nigel THRIFT. Timespace: Geographies of temporality. London: Routledge, 2001.

METZE, Tamara. Framing the future of fracking: discursive lock-in or energy degrowth in the Netherlands?. Journal of Cleaner Production. Elsevier, 2018, 197(2), 1737-1745.

MIRAFTAB, Faranak, a , ed. Insurgent Practices and Decolonization of Future(s). In: GUNDER, Michael, Ali MADANIPOUR a Vanessa WATSON. The Routledge Handbook of Planning Theory. New York: Routledge, 2017.

MOSS, Giles et al. The Mediated City: The news in a post-industrial context. London: Zed Books, 2016.

MUNN, Nancy D. The Cultural Anthropology of Time: A Critical Essay. Annual Review of Anthropology. Stanford University Press, 1992, 21, 93-123.

MUSIL, Jiří. Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů: Pohled historické sociologie. Sociologický časopis. Praha, 2001, 37(3), 275-296.

NIGRIN, Tomáš. Od nepostradatelnosti ke stagnaci?: železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Praha: Dokořán, 2020. Bod (Dokořán).

PAIN, Rachel. Geotrauma: Violence, place and repossession. Progress in Human Geography. Sage, 2020, 44(4), 1-18.

PARDO, Italo a Giuliana B. PRATO. The Palgrave Handbook of Urban Ethnography. London: Palgrave Macmillan, 2018.

PLOCH, Philip M. Politics Across the Hudson: The Tappan Zee Megaproject. Rutgers University Press, 2018.

PRILENSKA, Viktorija. City Branding as a Tool for Urban Regeneration: Towards a Theoretical Framework. Architecture and Urban Planning. Riga, 2012, 2012(6), 12-16.

RACO, Mike, Steven HENDERSON a Sophie BOWLBY. Changing times, changing places: urban development and the politics of space-time. Environment and Planning A: Economy and Space. 2008, 40, 2652-2673.

RINGEL, Felix. Post-industrial times and the unexpected: endurance and sustainability in Germany's fastest-shrinking city. Journal of the Royal Anthropological Institute: DOUBT, CONFLÍCT, MEDIATIÓN: The Anthropology of Modern Time. John Wiley & Sons, 2014, 20(S1), 52-70.

ROBINSON, Jennifer. Ordinary cities: Between modernity and development. Abingdon and New York: Routledge, 2006.

SASSEN, Saskia. Spatialities and Temporalities of the Global: Elements for a Theorization. Public culture. Duke University Press, 2000, 12(1), 215-232.

SASSEN, Saskia. The City: Localizations of the Global. Perspecta: Juxtapositions. The MIT Press, 2005, 36, 73-77.

SCOTT, James C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998.

STEFFEK, Jens. Discursive legitimation in environmental governance. Forest Policy and Economics. Elsevier, 2009, 11(5-6), 313-318.

THROGMORTON, James A. Planning as Persuasive Storytelling About the Future: Negotiating an Electric Power Rate Settlement in Illinois. Journal of Planning Education and Research. Sage, 19992, 12(1), 17-31.

VIEGAS, Susana de Matos. Ethnography and public categories: the making of compatible agendas in contemporary anthropological practices. Etnográfica: Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia. 2010, 14(1), 135-158.

WALLIS, George W. Chronopolitics: The Impact of Time Perspectives on the Dynamics of Change. Social Forces. Oxford: Oxford University Press, 1970, 49(1), 102-108.

WALLMAN, Sandra, ed. Contemporary Futures: Perspectives from social anthropology. London: Routledge, 1992.

WODAK, Ruth a Michael MEYER. Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 2001.

ZURKOWSKI, Andrzej, ed. High-Speed Rail in Poland. London: Taylor & Francis Group, 2018.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK