Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Design and prototypical implementation of a radiometrically calibrated light source to perform dark-light adaptation measurements of the human eye
Název práce v češtině: Návrh a prototypová implementace radiometricky kalibrovaného světelného zdroje pro provádění adaptačních měření lidského oka na tmavé světlo
Název v anglickém jazyce: Design and prototypical implementation of a radiometrically calibrated light source to perform dark-light adaptation measurements of the human eye
Klíčová slova: adapatace oka na tmu|radiometrie|radiometric self-calibration|digitální fotoaparát|lidské oko
Klíčová slova anglicky: dark-light adaptation|radiometry|rediometric self-calibration|camera|human eye
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Dipl.-Ing. Thomas Klaus Nindel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2023
Datum zadání: 27.02.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2023
Datum a čas obhajoby: 07.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2023
Oponenti: Mgr. Matúš Goliaš
 
 
 
Zásady pro vypracování
The main result of the thesis should be a temporal model of the human eye's dark-light adaptation, especially for the initial time period of ~30s. The student will conduct experiments using a suitable measurement apparatus that needs to be calibrated using radiometric measurements. The student can either design her own measurement apparatus, or find a suitable setup in the existing literature. The application of the model to a sequence of images, e.g. obtained from a physically-based renderer, should be used to illustrate the plausibility of the obtained results.
Seznam odborné literatury
Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys. 2016. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Luís Paulo Santos, Patrick Ledda, Alan Chalmers. 2004. A local model of eye adaptation for high dynamic range images

Shrinivas Pundlik1 and Gang Luo1, 2019. Preliminary Evaluation of a Mobile Device for Dark Adaptation Measurement
, translational vision science & technology

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK