Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), v kontextu italskoněmecké divadelní dramaturgie počátku 18. století
Název práce v češtině: Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), v kontextu italskoněmecké divadelní dramaturgie počátku 18. století
Název v anglickém jazyce: Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), within the context of the Italian-German theatre dramaturgy in the early 18th century
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2005
Datum zadání: 04.08.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.04.2009 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Adolf Scherl, CSc.
  PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK