Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické myšlení československých disidentů v letech 1977 - 1993
Název práce v češtině: Politické myšlení československých disidentů v letech 1977 - 1993
Název v anglickém jazyce: Political Thought of Czechoslovak Dissidents in the Years 1977 – 1993
Klíčová slova: Politické myšlení, československý disent, disent, ideální státní uspořádání, Rudolf Battěk, Václav Benda, Václav Havel
Klíčová slova anglicky: Political thought, Czechoslovak dissent, dissent, ideal state organization, Rudolf Battěk, Václav Benda, Václav Havel
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2023
Datum zadání: 17.02.2023
Datum a čas obhajoby: 30.01.2024 07:00
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice, B330, 330, seminární místnost IPS
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2024
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2024
Oponenti: Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK