Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ye Shengtaovy příběhy pro děti
Název práce v češtině: Ye Shengtaovy příběhy pro děti
Název v anglickém jazyce: Children´s stories by Ye Shengtao
Klíčová slova: Ye Shengtao|literatura pro děti|moderní čínská literatura
Klíčová slova anglicky: Ye Shengtao|children´s literature|modern chinese literature
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2023
Datum zadání: 19.01.2023
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2023
Datum a čas obhajoby: 06.02.2024 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2024
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Masárová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce představí čínského spisovatele Ye Shengtaa (1894-1988) jako autora literatury určené dětskému čtenáři. Studentka provede naratologickou analýzu vyprávění zařazených do sbírek Daocaoren (1923) a Gudai yingxiong de shixiang (1931), mimo jiné se zaměří na motivickou výstavbu zkoumaných vyprávění a na případné meziliterární vztahy a vlivy. Součástí práce bude představení zkoumané části autorova literárního díla na pozadí dobového zájmu o dítě a jeho svět a zasazení diskutovaných děl do příslušného literárně-historického kontextu.
Seznam odborné literatury
Prameny
Ye Shengtao ertong wenxue quanji. Beijing: Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, 2005.
Ye Shengtao. How Mr Pan Weathered the Storm. Beijing: Panda Books, 1987.
Ye Shengtao. Ye Shengtao suibi: shenghuo jiaoyu. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe, 2007.

Literatura
Bai Limin. Fusion of East and West: Children, Education, and a New China, 1902-1915. Leiden: Brill, 2019.
Bi Lijun. „China's Patriotic Exposé: Ye Shengtao's Fairytale, Daocao ren [Scarecrow]“. Bookbird 51/ 2 (2013): 32-38.
Bi Lijun a Xiangshu Fang. „Big Nose, New Emile, and China's Revolutionary Children's Literature“. Bookbird 57/3 (2019): 24-33.
Chen Shih-Wen Sue. Children's Literature and Transnational Knowledge in Modern China: Education, Religion, and Childhood. Springer Singapore Pte. Limited, 2019.
Farquhar, Mary Ann. Children's Literature in China: From Lu Xun to Mao Zedong. London: Routledge Taylor & Francis Group, 2015.
Jones, Andrew F. Developmental Fairy Tales: Evolutionary Thinking and Modern Chinese Culture. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2011.
Kinney, A.B. Chinese Views of Childhood. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1995.
Qin Wang. „Toward the Fragility of Sovereignty: A Reading of Ye Shengtao’s ´The Emperor’s New Clothes´“. Frontiers of Literary Studies in China 9/2 (2015): 259-280.
Shang Jinlin. Ye Shengtao nianpu. Nanjing shi: Jiangsu Jiaoyu Chubanshe, 1986.
Shen Chu Lisa. „Transcending the Nationalist Conception of Modernity: Poetic Children’s Literature in Early Twentieth-Century China“. Children's Literature in Education 49/4 (2018): 396-412.
Zhang Xianghuan. Ye Shengtao he ta de shijie. Shanghai: Shanghai Jiaoyu Chubanshe, 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK