Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Philosophisch-phänomenologische Einbettung der Logotherapie-und-Existenzanalyse nach Viktor Frankl
Název práce v jazyce práce (němčina): Philosophisch-phänomenologische Einbettung der Logotherapie-und-Existenzanalyse nach Viktor Frankl
Název práce v češtině: Filosofické a fenomenologické ukotvení logoterapie a analýzy lidské existence u Viktora E. Frankla
Název v anglickém jazyce: Philosophical-phenomenological Embedding of Viktor E. Frankl's logotherapy and existential analysis
Klíčová slova: Logotherapie und Existenzanalyse, Viktor Frankl, Max Scheler, Phänomenologische Methode, Dialogphilosophie, Praktische Epoché
Klíčová slova anglicky: logotherapy and existential analysis, Viktor Frankl, Max Scheler, phenomenological method, dialogue philosophy, practical epoché
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: Dr. phil. habil. Hans Rainer Sepp, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2022
Datum zadání: 01.10.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2023
Předmět: Verteidigung der Masterarbeit (YMFPR183)
Oponenti: Hilmar Schmiedl-Neuburg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK