Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj proglaciálních jezer v Jihopatagonském ledovcovém poli
Název práce v češtině: Vývoj proglaciálních jezer v Jihopatagonském ledovcovém poli
Název v anglickém jazyce: Evolution of proglacial lakes in the South Patagonian Icefield
Klíčová slova: Jihopatagonské ledovcové pole, proglaciální jezera, glaciální jezera, GLOF, Patagonie
Klíčová slova anglicky: South Patagonian Icefield, proglacial lakes, glacial lakes, GLOF, Patagonia
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2023
Datum zadání: 10.01.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2023
Oponenti: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza vývoje ledovcových jezer s využitím aplikace Google Earth, studium případů GLOF ve vymezené oblasti, analýza ústupu zalednění v relaci k reliéfu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK