Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tessellation of trimmed NURBS surfaces.
Název práce v češtině: Konstrukce trojúhelníkových sítí z oříznutých NURBs ploch.
Název v anglickém jazyce: Tessellation of trimmed NURBS surfaces.
Klíčová slova: triangular mesh|NURBS surface|CAGD|tessellation
Klíčová slova anglicky: triangular mesh|NURBS surface|CAGD|tessellation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2021
Datum zadání: 18.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2023
Datum a čas obhajoby: 08.02.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:09.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2023
Oponenti: RNDr. Josef Pelikán
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. bude student zdokonalovat geometrické algoritmy nezbytné pro vizualizaci 3D modelů. Nezbytná je základní znalost C++. Student se seznámí s existujícími algoritmy pro generování trojúhelníkových sítí, vhodnou metodu zvolí, zdokonalí a provede testy na vhodných vstupních datech.
Seznam odborné literatury
Yi-Jun Yang, Wei Zeng, Xiang-Xu Meng, Efficient trimmed NURBS tessellation, 2004 Journal of WSCG 12(1):27-34

Les A Piegl, Wayne Tiller, Geometry-based triangulation of trimmed NURBS surfaces, Computer-Aided Design, Volume 30, Issue 1,
1998, Pages 11-18,

Yi-Jun Yang, Wei Zeng, and Xiang-Xu Meng. 2016. Conformal freeform surfaces. Comput. Aided Des. 81, C (December 2016), 48–60. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cad.2016.09.003

Gerald Farin, Josef Hoschek and Myung-Soo Kim, Handbook of Computer Aided Geometric Design, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK