Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souvislost psychosociálních faktorů se spánkovou prokrastinací
Název práce v češtině: Souvislost psychosociálních faktorů se spánkovou prokrastinací
Název v anglickém jazyce: Association of psychosocial factors with sleep procrastination
Klíčová slova: spánková prokrastinace, kvalita spánku, společný spánek, spánek o samotě, průběh spánku, sebedisciplína
Klíčová slova anglicky: sleep procrastination, sleep quality, co-sleeping, sleeping alone, sleep progression, self-discipline
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie a věd o životě (24-KPVZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2023
Datum zadání: 02.01.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl zjistit, zda souvisí spánková prokrastinace s přítomností partnera či jiné osoby v době usínání/spánku a jak do tohoto vztahu případně vstupuje sebekontrola. Jednotlivé proměnné budou měřeny kvantitativními metodami, nadto bude přidána položka kvalitativní, zjišťující subjektivní důvody odkládaní spánku u daného respondenta. Studentka bude mít na starosti sběr dat, analýzu a zpracování výsledků statistickými metodami a kvalitativní otázku bude analyzovat prostřednictvím obsahové analýzy.
Seznam odborné literatury
Brandon Fuentes, Kathryn Kennedy, William Killgore, Chloe Wills, Michael Grandner, 0010 Bed Sharing Versus Sleeping Alone Associated with Sleep Health and Mental Health, Sleep, Volume 45, Issue Supplement_1, June 2022, Page A4, https://doi.org/10.1093/sleep/zsac079.009
Elsey, T., Keller, P. S., & El-Sheikh, M. (2019). The role of couple sleep concordance in sleep quality: Attachment as a moderator of associations. Journal of sleep research, 28(5), e12825. https://doi.org/10.1111/jsr.12825
Fuschia M. Sirois, Wendelien van Eerde & Maria Ioanna Argiropoulou | Peter Walla (Reviewing Editor) (2015) Is procrastination related to sleep quality? Testing an application of the procrastination–health model, Cogent Psychology, 2:1, DOI: 10.1080/23311908.2015.1074776
Kroese FM, De Ridder DTD, Evers C, and Adriaanse MA (2014) Bedtime procrastination: introducing a new area of procrastination. Front. Psychol. 5:611. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00611
Kroese FM, Evers C, Adriaanse MA, de Ridder DT. Bedtime procrastination: A self-regulation perspective on sleep insufficiency in the general population. Journal of Health Psychology. 2016;21(5):853-862. doi:10.1177/1359105314540014
Lee, S., Martire, L. M., Damaske, S. A., Mogle, J. A., Zhaoyang, R., Almeida, D. M., & Buxton, O. M. (2018). Covariation in couples' nightly sleep and gender differences. Sleep health, 4(2), 201–208. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2017.10.009
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl zjistit, zda souvisí spánková prokrastinace s přítomností partnera či jiné osoby v době usínání/spánku a jak do tohoto vztahu případně vstupuje sebekontrola. Jednotlivé proměnné budou měřeny kvantitativními metodami, nadto bude přidána položka kvalitativní, zjišťující subjektivní důvody odkládaní spánku u daného respondenta. Studentka bude mít na starosti sběr dat, analýzu a zpracování výsledků statistickými metodami a kvalitativní otázku bude analyzovat prostřednictvím obsahové analýzy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to find out whether sleep procrastination is related to the presence of a partner or another person during falling asleep/sleep and how self-control possibly enters into this relationship. The individual variables will be measured by quantitative methods, and a qualitative item will be added to investigate the subjective reasons for the respondent's sleep procrastination. The student will be responsible for data collection, analysis and processing of the results using statistical methods and the qualitative question will be analyzed through content analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK