Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geofyzikální průzkum raně středověkých sídlišť
Název práce v češtině: Geofyzikální průzkum raně středověkých sídlišť
Název v anglickém jazyce: Geophysical prospection of Early Medieval settlements
Klíčová slova: geofyzika, dipólové elektromagnetické profilování, georadar, raný středověk, fara, archeologie, Praha-Královice
Klíčová slova anglicky: geophysics, electromagnetic induction measurements, GPR, early Middle Ages, archaeology, Praha-Královice, rectory
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Řešitel: Bc. Barbora Marešová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2022
Datum zadání: 08.12.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2023
Oponenti: Mgr. Eliška Vošvrdová
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rešerění části práce studentka vypracuje rešerši na téma geofyzikálního a archeologického průzkumu raně středověkých sídlišť, příslušných fyzikálních parametrů a geofyzikálních metod. V praktické části aplikuje získané poznatky pro průzkum konkrétní archeologické lokality Královice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will consist of the theoretical and practical part. The theoretical part will consist of a literature review dealing with applications of geophysical methods for Early Medieval Settlements, including affected physical parameters and appropriate geophysical methods. In the practical part the student will apply the theoretical knowledge to a geophyscial prospection of the Early Medieval settlement in Královice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK