Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad Nálezu Ústavního soudu Slovinské republiky o referendu o zákonu o manželství a rodinných vztazích
Název práce v češtině: Komentovaný překlad Nálezu Ústavního soudu Slovinské republiky o referendu o zákonu o manželství a rodinných vztazích
Název v anglickém jazyce: Annotated translation of the Opinion of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia on the Referendum on the Law on Marriage and Family Relations
Klíčová slova: překlad|slovinština|čeština|právo|referendum|Ústavní soud|zákon|ústava
Klíčová slova anglicky: translation|Slovenian|Czech|referendum|Constitutional Court|law|constitution
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2022
Datum zadání: 02.12.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2022
Datum a čas obhajoby: 04.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou právního překladu ze slovinštiny do češtiny. Půjde o komentovaný překlad „Nálezu Ústavního soudu Slovinské republiky o referendu o zákonu o manželství a rodinných vztazích“ (U-II-1/15-20) ze dne 28. 9. 2015. Tento vlastní překlad bude doplněn úvodní informací o ústavněprávní situaci týkající se referenda ve Slovinsku a teoretickým úvodem o překládání odborných textů. Hlavní část práce však bude spočívat v rozboru překladatelsky problematických termínů a srovnání příslušné české a slovinské právnické terminologie na historickém pozadí ústavního vývoje obou států. Při tom bude přihlédnuto i ke způsobu, jakým jsou tyto termíny překládány v dokumentech na oficiálních internetových stránkách Evropské unie (EUR-Lex - přístup k právu Evropské unie: https://eur-lex.europa.eu)
Seznam odborné literatury
DUGAR, G. a kol.: Pravni terminološki slovar. Lublaň, 2018.
GRAD, F., KAUČIČ, I., ZAGORC, S.: Ustavno pravo. Lublaň, 2016.
CHROMÁ, M.: Právní překlad v teorii a praxi – Nový občanský zákoník. Praha, 2021.
KAUČIČ, I.: Zakonodajni referendum: Pravna ureditev in praksa v Sloveniji. Lublaň, 2010.
KUFNEROVÁ, Z., POLÁČKOVÁ, M. (ed.) a kol.: Překládání a čeština. Jinočany, 1994.
LEVÝ, J.: Umění překladu. Praha, 1998.
PAVLÍČEK, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl. Praha, 2020.
VILFAN, S.: Uvod v pravno zgodovino. Lublaň, 2015.
ZAGORC, S., BARDUTZKY, S.: Ustavno pravo skozi ustavnosodno presojo. Lublaň, 2017.
ZLÁMALOVÁ, A.: Slovinsko-český právnický terminologický slovník z oblasti rodinného práva. Bakalářská práce. FF MU Brno 2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK