Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchovné a vzdělávací přístupy v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác
Název práce v češtině: Výchovné a vzdělávací přístupy v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác
Název v anglickém jazyce: Educational approaches in institute of preventive detention Praha Pankrác
Klíčová slova: ústav zabezpečovací detence|chovanec|výchovné a vzdělávací přístupy|program zacházení
Klíčová slova anglicky: institute of preventive detention|detainee|educational approaches|treatment program
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2022
Datum zadání: 29.11.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2023
Datum a čas obhajoby: 13.06.2023 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá problematikou výchovných a vzdělávacích přístupů využívaných v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác. Dále je v teoretické části rozebrán výkon a účel zabezpečovací detence a představení jednotlivých skupin chovanců dle duševního onemocnění. Praktická část diplomové práce je realizována prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření. Tato část obsahuje rozhovory se speciálními pedagogy, které se týkají jejich náhledu na výchovné a vzdělávací přístupy.
Seznam odborné literatury
BLATNÍKOVÁ, Šárka. Problematika zabezpečovací detence. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7338-106-6.
GÁČ Dušan, JŮZL Miroslav a kol. Specifika výkonu zabezpečovací detence v České republice. Brno: Vězeňská služba České republiky, 2020. 67 s. ISBN 978-80-907836-0-7.
KALVODOVÁ, Věra, KUCHTA Josef, ŠKVAIN Petr. Zákon o výkonu zabezpečovací detence. Praha: Wolters Kluwer, 2014.196 s. ISBN 978-80-7478-604-4.
OREL, Miroslav a kol. Psychopatologie: Nauka o nemocech duše. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2020. 430 s. ISBN 978-80-271-2529-6.
VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. 816 s. ISBN 978-80-262-0696-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK