Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politická mobilizace syrské diaspory v České republice
Název práce v češtině: Politická mobilizace syrské diaspory v České republice
Název v anglickém jazyce: Syrian diaspora mobilization in the Czech Republic
Klíčová slova: politická mobilizace|syrská diaspora|občanská válka v Sýrii|motivace|motivy|hostitelská země|země původu
Klíčová slova anglicky: political mobilization|Syrian diaspora|motivation|motives|civil war in Syria|host country|country of origin
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: Tereza Jermanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2022
Datum zadání: 25.11.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2022
Datum a čas obhajoby: 08.09.2023 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Koláček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Co motivuje diaspory k politické mobilizaci vůči situaci v zemi původu? Ačkoliv se členové diaspory často stávají aktivnějšími v době, kdy jejich domovina prochází kritickým vývojem jako je např. válka, z dosavadních výzkumů vyplývá, že nejen samotný konflikt, ale také mobilizační kapacita diaspory a uchování své identity spojené se zemí původu ovlivňují politické angažmá diaspory. Tato bakalářská práce se zaměří na politickou mobilizaci syrské diaspory v České republice během syrského protirežimního povstání z roku 2011 a následné občanské války. Cílem bude probádat, jak se tato komunita v tomto období politicky angažovala, jaké motivy ji vedly k politické mobilizaci, a zda a jak se její angažmá v průběhu času (2011-2022) změnilo. Za tímto účelem autorka provede hloubkové polostrukturované rozhovory s migranty ze Sýrie, kteří se v České republice usadili a politicky se angažovali na začátku konfliktu a v průběhu občanské války. Opře se ale také o dostupný výzkum a novinové články o demonstracích a jiných typech politické mobilizace syrské diaspory v České republice. Práce má ambici přinést nové poznatky o této skupině, jíž se dosavadní literatura věnuje pouze sporadicky a systematicky nezkoumá důvody mobilizace.
Seznam odborné literatury
Primární zdroje:
DOHNAL, Martin, Kateřina FOLTÁNKOVÁ a Radek STRNAD, 2013. Syřané spolu válčí i v Česku. I když beze zbraní. Deník.cz [online]. [vid. 2022-11-24]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ze_sveta/syrane-spolu-valci-i-v-cesku-i-kdyz-beze-zbrani-20130916.html
PROKEŠ, Jan, 2012. Čeští Syřané v Praze demonstrovali proti režimu Bašára Asada. iROZHLAS [online]. [vid. 2022-11-24]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesti-syrane-v-praze-demonstrovali-proti-rezimu-basara-asada_201203091956_mskalicky
RICHTER, Jan, 2011. Modest rally outside Syrian embassy in Prague calls for reforms, end of violence. Radio Prague International [online]. [vid. 2022-11-24]. Dostupné z: https://english.radio.cz/modest-rally-outside-syrian-embassy-prague-calls-reforms-end-violence-8564596

Sekundární zdroje:
BAEZA, Cecilia a Paulo PINTO, 2016. Building Support for the Asad Regime: The Syrian Diaspora in Argentina and Brazil and the Syrian Uprising. Journal of Immigrant & Refugee Studies [online]. 14(3), 334–352. ISSN 1556-2948. Dostupné z: doi:10.1080/15562948.2016.1209608
BERG, Klára, 2015 [online]. Radikalizace Syřanů na území České republiky? Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. Dostupné z: https://theses.cz/id/u8ss7l/?lang=cs.
CLARK, Janine A. a Francesco CAVATORTA, ed., 2018. Political Science Research in the Middle East and North Africa: Methodological and Ethical Challenges. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-088297-6.
FELČER, Petr, 2020. Mýty versus realita: Imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do České republiky [online]. 2020. B.m.: Tváře migrace. Dostupné z: https://tvaremigrace.cz/publikace/
KOINOVA, Maria, 2018. Diaspora mobilisation for conflict and post-conflict reconstruction: contextual and comparative dimensions. Journal of Ethnic and Migration Studies [online]. 44(8), 1251–1269. ISSN 1369-183X. Dostupné z: doi:10.1080/1369183X.2017.1354152
KOPCHICK, Connor, Kathleen CUNNINGHAM, Erin JENNE a Stephen SAIDEMAN, 2021. Emerging diasporas: Exploring mobilization outside the homeland. Journal of Peace Research [online]. 59, 002234332098080. Dostupné z: doi:10.1177/0022343320980803
MICHAEL, Murad, 2013. Reflexe syrského konfliktu v České republice. Vojenské rozhledy. 22 (3), 132–142. ISSN 1210-3292.
STOKKE, Espen a Eric WIEBELHAUS-BRAHM, 2022. Syrian diaspora mobilization for prospective transitional justice in the absence of transition. Journal of Human Rights [online]. 21(4), 500–516. ISSN 1475-4835. Dostupné z: doi:10.1080/14754835.2021.2007365
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK