Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza výuky florbalu na 2. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Analýza výuky florbalu na 2. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Analysis of floorball teaching at the 2nd grade of elementary school
Klíčová slova: výuka, florbal základní škola
Klíčová slova anglicky: teaching, floorball, elementary school
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2022
Datum zadání: 24.11.2022
Datum a čas obhajoby: 15.05.2023 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Lukáš Chvostek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat a porovnat výuku florbalu na 2. stupni základních škol na Orlicko-Ústecku.
Seznam odborné literatury
Skružný, Z. Florbal: technika, trénink, pravidla hry. Praha: Grada, 2005
Vilímová, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno, Paido, 2002
Předběžná náplň práce
Zmapovat výuku florbalu na 2. stupni základních škol na Orlicko-Ústecku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To map the teaching of floorball at the 2nd level of elementary schools in Orlicko-Ústecko.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK