Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hyperintensional Modal Logic: Motivation, Semantic Frameworks, and Basic Theory.
Název práce v češtině: Hyperintenzionální modální logika: Motivace, sémantické přístupy a základní teorie
Název v anglickém jazyce: Hyperintensional Modal Logic: Motivation, Semantic Frameworks, and Basic Theory.
Klíčová slova: Epistemická logika|hyperintenze|logická sémantika|modální logika
Klíčová slova anglicky: Epistemic logic|hyperintensions|logical semantics|modal logic
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Igor Sedlár
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2022
Datum zadání: 30.11.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2022
Datum a čas obhajoby: 16.06.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Hyperintensional modal logics are modal logics where some modal operators do not satisfy the congruence rule and so provable equivalence in the logic is not a congruence relation. These logics arise naturally in epistemic logic and related areas. The thesis will contain a discussion of the motivations to study hyperintensional modal logics and an outline of the main semantic approaches to hyperintensional modal logic, including Sedlár’s general semantics for hyperintensional modal logics. In addition, the thesis will contain proofs of new technical results.
Seznam odborné literatury
[1] P. Blackburn, M. de Rijke, and Y. Venema, Modal Logic. Cambridge University Press, 2001.
[2] M. Cresswell, “Hyperintensional logic,” Studia Logica, vol. 34, Art. no. 1, 1975.
[3] V. Rantala, “Impossible worlds semantics and logical omniscience,” Acta Philosophica Fennica, vol. 35, pp. 106–115, 1982.
[4] I. Sedlár, “Hyperintensional logics for everyone,” Synthese, vol. 198, pp. 933–956, Jan. 2021, doi: 10.1007/s11229-018-02076-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK