Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hydrologické sucho v roce 2022: Případová studie v povodí Lužnice a Bouřlivce
Název práce v češtině: Hydrologické sucho v roce 2022: Případová studie v povodí Lužnice a Bouřlivce
Název v anglickém jazyce: Hydrological drought in 2022: Case study of the Lužnice River and Bouřlivec River Basins
Klíčová slova: hydrologické sucho, Lužnice, Bouřlivec
Klíčová slova anglicky: hydrological drought, Lužnice River, Bouřlivec River
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Řešitel: Bc. Vojtěch Hajný - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2022
Datum zadání: 09.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2023
Oponenti: Mgr. Alois Burian
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zaměřena ve své rešeršní části na dvě témata:
- metody hodnocení hydrologického sucha
- analýza hydrologického sucha v ČR v roce 2022
V praktické části bude na poskytnutých datech průměrných denních průtoků provedena analýza hydrologického sucha na profilech Bechyně a Pilař na Lužnici a na profilech Lahošť a Duchcov v povodí Bouřlivce. Hydrologické sucho bude hodnoceno na základě metody prahových hodnot, nedostatkových objemů a indexů sucha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK