Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanical forces in asymmetric cell division
Název práce v češtině: Mechanické síly v regulaci asymetrického dělení
Název v anglickém jazyce: Mechanical forces in asymmetric cell division
Klíčová slova: asymetrické buněčné dělení, porušení symetrie, udržení polarity, kortikální proudy, cytoplazmatické proudy, cytokineze, pravo-levá asymetrie, Caenorhabditis elegans
Klíčová slova anglicky: asymmetric cell division, symmetry breaking, polarity maintenance, cortical flows, cytoplasmic flows, cytokinesis, left-right asymmetry, Caenorhabditis elegans
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2022
Datum zadání: 09.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2023
Oponenti: Teije Corneel Middelkoop, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Asymetrické dělení buněk je nedílnou součástí vývojového programu mnohobuněčných organismů a je kontrolováno řadou mechanismů působících jak z okolí, tak uvnitř dělící se buňky. Kromě řady signálních drah se na asymetrickém dělení podílejí také mechanické síly působící například na dělící vřeténko. Cílem práce je shrnout poznatky o působení mechanických sil v průběhu asymetrického dělení s důrazem na procesy probíhající v dělící se zygotě modelového organismu Caenorhabditis elegans.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK