Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o chronické rány
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o chronické rány
Název v anglickém jazyce: Nursing care of chronic wounds
Klíčová slova: Chronické rány, hojení, biofilm, prevence, kazuistika, bolest, inkontinence, Nancy Roper
Klíčová slova anglicky: Chronic wounds, healing, biofilm, prevention, case report, pain, incontinence, Nancy Roper
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Sedláčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2022
Datum zadání: 12.12.2022
Datum a čas obhajoby: 26.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2023
Oponenti: Mgr. Lenka Turková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK