Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Název práce v češtině: Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Název v anglickém jazyce: Chemical modification of glycopeptides and prediction of their retention on hydrophilic liquid chromatography
Klíčová slova: chemická modifikace glykopeptidů, predikce retence, hydrofilní kapalinová chromatografie
Klíčová slova anglicky: glycopeptide modification, retention prediction, hydrophilic liquid chromatography
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2022
Datum zadání: 01.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.02.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2023
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude příprava glykopeptidů štěpením modelových glykoproteinů, jejich chemická modifikace vybranými modifikačními činidly a porovnávání retence modifikovaných a nemodifikovaných glykopeptidů při hydrofilní kapalinové chromatografii (ve spojení s hmotnostní spektrometrií) za účelem objasnění vlivu jejich peptidové páteře na retenčním mechanismu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK