Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobecněný geometrický Brownův pohyb
Název práce v češtině: Zobecněný geometrický Brownův pohyb
Název v anglickém jazyce: Generalized geometric Brownian motion
Klíčová slova: Brownův pohyb|frakcionální Brownův pohyb|gaussovský proces
Klíčová slova anglicky: Brownian motion|fractional Brownian motion|Gaussian process
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je utřídění základních vlastností frakcionálního Brownova pohybu (FBM, případně z něj odvozených gaussovských procesů) a jejich srovnání s vlastnostmi klasického Wienerova procesu. Speciálně se práce zaměří na transformaci nazývanou geometrický FBM. Některé základní vlastnosti geometrického FBM budou vyšetřeny a demonstrovány na příkladech.
Seznam odborné literatury
[1] J. Štěpán: Teorie pravděpodobnosti, Academia Praha, 1987.
[2] Y. Hu: Integral Transformations and Anticipative Calculus for Fractional Brownian Motion, Mem. Amer. Math. Soc. 175, AMS, RI, 2005.
[3] T.E. Duncan: Some processes associated with a fractional Brownian motion, Contemp. Math. 351 (2004), 93-101.
[4] T. E. Duncan, B. Maslowski and B. Pasik - Duncan, Linear Stochastic Differential Equations Driven by Gauss-Volterra Processes and Related Linear-Quadratic Control Problems, Appl. Math.Optim. 80 (2019), 369-389.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK