Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Markovovy procesy se spojitou množinou stavů
Název práce v češtině: Markovovy procesy se spojitou množinou stavů
Název v anglickém jazyce: Markov processes with continuous state space
Klíčová slova: Markovovy procesy|invariantní míra|pravděpodobnost přechodu
Klíčová slova anglicky: Markov processes|invariant measure|transition probability
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce bude pojednávat o pojmu markovskosti v případě spojitého času a obecné množiny stavu (kterou může být např. eukleidovský prostor nebo obecnější lineární prostor). Pozornost bude zaměřena zejména na pojem invariantní míry, tedy stacionární realizace procesu, včetně některých zajímavých příkladů.
Seznam odborné literatury
1. S. N. Ethier and T. G. Kurtz: Markov Processes -Characterization and Convergence, J. Wiley, 2005
2. L. Rogers and D Williams: Diffusions, Markov Processes and Martingales, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK