Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazení novinářů ve vybraných románech fantastické literatury
Název práce v češtině: Zobrazení novinářů ve vybraných románech fantastické literatury
Název v anglickém jazyce: Portrayal of journalists in selected fantastic novels
Klíčová slova: Fantastika, fantasy, science fiction, žurnalistika, román, J.K. Rowlingová, Suzanne Collinsová, Douglas Adams
Klíčová slova anglicky: Fantastical genre, fantasy, science fiction, journalism, novel, J.K. Rowling, Suzanne Collins, Douglas Adams
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2022
Datum zadání: 14.10.2022
Datum a čas obhajoby: 15.06.2023 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2023
Oponenti: PhDr. Vratislav Maňák
 
 
 
Seznam odborné literatury
ROWLINGOVÁ, Joanne K. Harry Potter. Přeložili Pavel MEDEK a Vladimír MEDEK. Praha: Albatros, 2000-2008.
COLLINSOVÁ, Suzanne. Hunger Games. Přeložil Zdík DUŠEK. Praha: Fragment, 2010-2011.
ADAMS, Douglas. Stopařův průvodce Galaxií. Přeložila Jana KOUBOVÁ. Praha: Argo, 2002.
NEFF, Ondřej, OLŠA, Jaroslav. Encyklopedie literatury science-fiction. Praha: ASF, 1996. ISBN 80-85390-33-7.
PRINGLE, David. Fantasy: Encyklopedie fantastických světů. 1. vydání. Praha: Albatros, 2003. ISBN 80-00-01126-3.
STABLEFORD, Brian. The A to Z of fantasy literature. Scarecrow Press, 2009. ISBN 978-0810868298.
JAMES, Edward; MENDLESOHN, Farah (ed.). The Cambridge companion to fantasy literature. Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-72873-7.
SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4
FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro
českou literaturu AV ČR, 2008. Počet stran 112. ISBN 978-80-85778-61-8.
GAIMAN, Neil. Nepropadejte panice – Douglas Adams a Stopařův průvodce po Galaxii. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-526-6.
DUNN, George A. a Nicolas MICHAUD. The Hunger Games and Philosophy: a Critique of Pure Treason. Hoboken, N.J.: Wiley, c2012. Blackwell philosophy and popculture series. ISBN 978-1-118-06507-5
TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010, 166 s. ISBN 978-80-246-1676-6.
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl prozkoumat, jakým způsobem jsou média, novinářská práce a novináři zobrazeny ve fantastické literatuře, a to na příkladu tří populárních sérií: Harry Potter od J.K. Rowlingové, Hunger Games Suzanne Collinsové a Stopařův průvodce Galaxií od Douglase Adamse. Teoretická část bude definovat žánry fantasy a sci-fi, zároveň představí jejich stručnou historii a popis některých subžánrů. Následně interpretuji příslušné vybrané díly uvedených sérií. U všech děl je struktura stejná: nastínění hlavních témat díla a následné zobrazení novinářů a pojetí jejich práce v sérii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to explore how the media, journalistic work and journalists are depicted in fantasy literature, using the example of three popular series: Harry Potter by J.K. Rowling, Suzanne Collins' Hunger Games and Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. The theoretical part will define the genres of fantasy and science fiction, at the same time it will present their brief history and a description of some subgenres. Subsequently, I interpret the relevant selected parts of the mentioned series. The structure is the same for all the works: an outline of the main themes of the work and the subsequent depiction of the journalists and the concept of their work in the series.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK