Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekonstrukce vývoje Voegelinovy ideje totalitární vlády
Název práce v češtině: Rekonstrukce vývoje Voegelinovy ideje totalitární vlády
Název v anglickém jazyce: Reconstruction of the Development of Voegelin's Idea of Totalitarian Rule
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2022
Datum zadání: 13.10.2022
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2024
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2024
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Markéta Minářová
 
 
 
Seznam odborné literatury
Voegelin, Eric, „Some Problems of German Hegemony“, in The Journal of Politics, Vol. 3, No. 2 (březen 1941): 154–168.

Voegelin, Eric, „The Growth of the Race Idea“, in The Review of Politics, Vol. 2, No. 3 (červenec 1940): 283–317.

Voegelin, Eric, „The New Style of Warfare (1937)“ in , The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 9 Published Essays, 1934–1939, Thomas W. Heilke ed. (Missouri: University of Missouri Press, 2001), 120–122.

Voegelin, Eric, „The Political Religions“, in The Modernity without Restraint: The Political Religions, The New Science of Politics, and Science, Politics and Gnosticism, The Collected Works of Eric Voegelin Vol. 5: 19–73, 23–24.

Voegelin, Eric, „Voegelins Brief an Hannah Arendt vom 16. März 1951“ in Disput über den Totalitarismus (Göttingen: V&R unipress, 2015).
Předběžná náplň práce
Půjde o pokus rekonstruovat pojetí nacistického režimu u Erica Voegelina, toto pojetí potom bude zasazeno nejen do kontextu Voegelinova myšlení, ale i polemik dané doby. Jako zajímavé se v tomto ohledu jeví srovnání s některými představiteli tzv. konzervativní revoluce, například s Carlem Schmittem, kteří zaujímají k nacistickému režimu naopak vstřícný postoj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK