Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deficit vitamínu D a pooperační rekonvalescence
Název práce v češtině: Deficit vitamínu D a pooperační rekonvalescence
Název v anglickém jazyce: Vitamin D deficiency and post-surgery recovery
Klíčová slova: Vitamín D, cholekalciferol, ergokalciferol, rekonvalescence, pooperační komplikace, deficit vitamínu D
Klíčová slova anglicky: Vitamin D, cholecalciferol, ergocalciferol, recovery, post-surgical complications, vitamin D deficiency
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Vachek, MHA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2022
Datum zadání: 12.10.2022
Datum a čas obhajoby: 13.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2023
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá problematikou deficitu vitamínu D, který je nejen v české populaci vcelku prevalentní. Teoretická část shrnuje poznatky o systémovém působení vitamínu D v lidském těle a jeho významu při pooperační rekonvalescenci. Víme o potenciálním vlivu vitamínu D na detoxikaci xenobiotik, redukci oxidativního stresu, neuroprotekci a imunoregulaci. Systémové působení vitamínu D je zprostředkováno nitrobuněčnými receptory pro vitamín D přítomnými skoro v každé tkáni. Praktická část využívá retrospektivní data o pacientech s různými naměřenými hladinami 25(OH)D a sleduje a porovnává jejich pooperační rekonvalescenci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis pursues the topic of vitamin D deficiency, which is rather prevalent in the Czech population. The theoretical part summarizes findings about the systemic function of vitamin D in the human body and its importance in postoperative recovery. We know about vitamin D´s impact on xenobiotic detoxification, reduction of oxidative stress, neuroprotection, and immunoregulation. Ubiquitous intracellular vitamin D receptors mediate the extraskeletal effects of vitamin D. The practical part uses retrospective data on patients with different measured 25(OH)D levels and follows and compares their postoperative recovery.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK