Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenos tepla v nových jaderných palivech
Název práce v češtině: Přenos tepla v nových jaderných palivech
Název v anglickém jazyce: Heat transfer in novel nuclear fuels
Klíčová slova: dynamika atomové mříže|anharmonicita|elektronová struktura|DFT
Klíčová slova anglicky: lattice dynamics|anharmonicita|electronic structure|DFT
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zájem, linux knowledge.
Seznam odborné literatury
Po domluvě.
Předběžná náplň práce
Karbidy uranu, plutonia a thoria a jejich kombinace představují potenciální materiály pro nové nukleární paliva pro tzv. jaderné reaktory IV generace a to zejména v důsledku jejich vysoké operační teploty. Výhoda těchto paliv oproti běžným uranovým-plutoniovým oxidům je v jejich vysoké tepelné vodivosti. Úkolem této teze bude demonstrovat maximalizaci přenosu energie pomocí kvantově-mechanických a molekulárně dynamických výpočtů v rámci české národního superpočítačového centra (IT4Innovations) na HPC superpočítačích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The uranium, plutonium, and thorium carbides as well as the mixed uranium-plutonium carbides are currently being widely studied for their potential application as fuel for propulsion system and advanced nuclear fuels in the so-called generation-IV reactors with high operating temperatures. The advantage over the uranium/plutonium oxides is in higher thermal conductivity. The goal of this thesis is to understand and determine the rules how to maximize the transfer of the energy by means of quantum-mechanical and molecular dynamical calculations at the Czech national supercomputing centre (IT4Innovations) on HPC clusters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK