Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cyklus vyprávění o Jóséfovi v židovské tradici, Genesis 37-50
Název práce v češtině: Cyklus vyprávění o Jóséfovi v židovské tradici, Genesis 37-50
Název v anglickém jazyce: The cycle of stories on Joseph in the Jewish tradition, Genesis 37 - 50
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2004
Datum zadání: 02.02.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
  doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK