Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu
Název práce v češtině: Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu
Název v anglickém jazyce: The Yugoslav cominformist emigration's group in Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2004
Datum zadání: 02.02.2004
Datum a čas obhajoby: 01.07.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
  PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK