Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legitimation and professionalization of a Romani NGO in the Czech Repulic
Název práce v češtině: Legitimizace a profesionalizace romské nevládní organizace v České republice
Název v anglickém jazyce: Legitimation and professionalization of a Romani NGO in the Czech Repulic
Klíčová slova: nevládní organizace, legitimizace, profesionalizace, antropologie organizací, sociální sítě, Romové, sociální služby v České republice
Klíčová slova anglicky: non-governmental organizations, legitimation, professionalization, organizational anthropology, social networks, Roma, social services in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2004
Datum zadání: 02.02.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
  PhDr. Alexander Mušinka, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Výzkum se zabývá strategiemi legitimizace a přežití nevládních organizací pracujících s lidmi, kteří bývají kategorizováni jako “sociálně vyloučení” či “Romové”. Snaží se odpovědět na otázku, co nevládní organizace dělají, aby vypadaly “úspěšně”, byly schopné získávat prostředky a vytvářet organizační renomé. Organizace se v rámci výzkumu nechápou jako “věci”, ale jako “procesy” a sociální sítě ovlivněné státní a evropskou politikou, systémy financování i vnitřními konkurenčními boji. I přesto, že jsou organizace diskursivně rozděleny na ty, které preferují spíše etnickou nebo sociální definici svých klientů, musejí se vyrovnávat se stejnými tlaky v podobě zákona o sociálních službách, standardů kvality či kontrolních systémů přicházejících s projekty. Tyto tlaky nutí organizace ke vzrůstající profesionalizaci – výzkum se tedy bude zaměřovat na pozici profesionalizace jako legitimizačního prostředku. Organizace nevěnují svůj čas zdaleka jen “práci s klienty”, ale i zvyšování sociálního kapitálu svých členů a produkování “textů”, které slouží k jejich legitimizaci v očích kontrolních orgánů, ostatních organizací i veřejnosti. Aby bylo možné tyto “špatně viditelné” procesy výzkumně zachytit, bude využito metod organizační antropologie – terénního výzkumu uvnitř organizace a na mnoha místech, které s fungováním organizace kontextuálně souvisejí (vládní orgány, expertní kruhy, apod.).
Seznam odborné literatury
Boltanski, Luc – Chiapello, Eve 2005 (1999). The New Spirit of Capitalism. London: Verso.
Clemens, Elizabeth S. 1999. How shall we Organize? Privatizers, Volunteers and Policy Innovation in the 1990s. Conference paper: Zaldfest, 17-18 September 1999. Center for research on social organization working paper series. Ann Arbor: University of Michigan.
Češková, Lada 2002. Vzdělávání terénních sociálních pracovníků. In: M. Veselý, ed. Úvod do terénní sociální práce. Brno: Drom – romské středisko, pp. 9-10.
Fisher, William F. 1997. Doing good? The politics and antipolitics of NGO practices. Annual Review of Anthropology 26:439-64.
Gay y Blasco, Paloma 1999. Gypsies in Madrid: Sex, Gender and the Performance of Identity. Oxford: Berg.
Herzfeld, Michael 1997. Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. New York: Routledge.
Hilhorst, Dorothea 2003. The Real World of NGOs: Discourses, Diversity, and Development. London: Zed Books.
Kingfisher, Catherine – Maskovsky, Jeff 2008. Introduction: The Limits of Neoliberalism. Critique of Anthropology, 28:115-126.
Kobes, Tomáš 2009. Nastartovali nás jako motorky. Činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity.
Markowitz, Lisa 2001. Finding the Field: Notes on the Ethnography of NGOs. Human Organization. 60(1):40-46.
Okely, Judith 1983. The Traveller Gypsies. Cambridge: Cambridge University Press.
Pels, Peter 2000. The Trickster's Dilemma: Ethics and the Technologies of the Anthropological Self. In: M. Strathern, ed. Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy. London and New York: Routledge.
Pinnock, Katherine. 2002. The Impact of the NGO Sector and Roma/Gypsy Organisations on Bulgarian Social Policy-making 1989–1997. Journal of Social Policy 31,2:229-250.
Sampson, Steven 2005. Too much civil society? Donor-driven NGOs in the Balkans. In: L. Dhundale, ed. Rethinking Human Rights and the Role of Civil Society. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights.
Sampson, Steven 2002a. Weak States, Uncivil Societies and Thousands of NGOs. Western Democracy Export as Benevolent Colonialism in the Balkans. In: S. Recic, ed. Cultural Boundaries of the Balkans. Lund: Lund University Press.
Sampson, Steven 2002b. Beyond Transition: Rethinking Elite Configurations in the Balkans. In C. Hann, ed. Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London: Routledge, pp. 297-316.
Scheffel, David 2005. Svinia in Black & White: Slovak Roma and their Neighbours. Peterborough, Ontario: Broadview Press.
Stewart, Michael 1997. The Time of the Gypsies. Boulder, Colo.: Westview Press.
Williams, Patrick 1982. The Invisibility of the Kalderash of Paris: Some aspects of the economic activity and settlement patterns of the Kalderash Rom of the Paris suburbs. Urban Anthropology, 11(3-4):315-344.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006. Sbírka zákonů České republiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK