Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Définition, élaboration et exploitation d’un corpus parallèle bidirectionnel français - tchèque tchèque français
Název práce v jazyce práce (francouzština): Définition, élaboration et exploitation d’un corpus parallèle bidirectionnel français - tchèque tchèque français
Název práce v češtině: Návrh, vytvoření a využití francouzskočeského a česko-francouzského paralelního korpusu
Název v anglickém jazyce: Parallel bi-directional Czech-French and French-Czech corpus: definition, design, buildup and exploitation
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. Patrice Pognan
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2004
Datum zadání: 16.05.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.12.2007 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.12.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
  Jean Leonard Leonard
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK