Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
RISC-V support in MSIM
Název práce v češtině: Podpora RISC-V v MSIMu
Název v anglickém jazyce: RISC-V support in MSIM
Klíčová slova: RISC-V|MSIM|simulátor|instrukční sada
Klíčová slova anglicky: RISC-V|MSIM|simulator|instruction set
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2022
Datum zadání: 10.10.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.10.2022
Datum a čas obhajoby: 07.02.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:02.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2023
Oponenti: Mgr. Filip Kliber
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to implement support for RISC-V processor in the MSIM machine emulator.

At the moment, MSIM supports only MIPS R4000 CPU as its execution unit. The implementation will add support for a new type of CPU with the RISC-V architecture.

The extension will follow current concepts of MSIM where focus is on ease of debugging and reproducibility at the expense of performance. As a proof of concept, the author will also provide a simple bootstrap code that can switch to execution of a compiled C code with a computational task and output the result to the existing console-style device in MSIM.

The text of the thesis will focus on the analysis of the required and optional features of the selected architecture and on achieving reasonable support allowing possible replacement of MIPS with RISC-V as the selected architecture for the Operating systems course.

Tentative list of reviewers: Petr Tůma, Martin Kruliš, Jakub Yaghob
Seznam odborné literatury
RISC-V specifications, available on-line at https://riscv.org/technical/specifications/

MSIM documentation, available on-line at https://d3s.mff.cuni.cz/software/msim/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK