Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée
Název práce v jazyce práce (francouzština): Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée
Název práce v češtině: Stoický paradox: svoboda determinovaného jednání
Název v anglickém jazyce: The Stoic paradox: freedom of determined action
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2004
Datum zadání: 30.01.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. David Sedley
  Jean Baptiste Gourinat
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK