Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývojové tendence ve výuce informační vědy ve světě a u nás
Název práce v češtině: Vývojové tendence ve výuce informační vědy ve světě a u nás
Název v anglickém jazyce: Development Tendencies of Information Science Education in world and in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2004
Datum zadání: 30.01.2004
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
  prof. Jela Steinerová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK