Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im Werk von Libuše Moníková. "Fur schwarze Kuken"
Název práce v jazyce práce (němčina): Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse
im Werk von Libuše Moníková. "Fur schwarze Kuken"
Název práce v češtině: Dichotomie světla a temnoty jako reprezentace diskurzů moci v díle Libuše Moníkové. "Za černá kuřata!"
Název v anglickém jazyce: Dichotomy of fair and dark as representation of the discourses
of power in the works of Libuše Moníková "for black chickens!"
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2004
Datum zadání: 30.01.2004
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:23.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
  prof. Manfred Weinberg
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK