Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny
Název práce v češtině: Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Error Mark-Up in a Learner Corpus of Czech
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2004
Datum zadání: 30.01.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
  doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK