Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultovní terminologie starochetitských textů
Název práce v češtině: Kultovní terminologie starochetitských textů
Název v anglickém jazyce: Cult Terminology in Old Hittite Texts
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2004
Datum zadání: 30.01.2004
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D.
  Jana Součková, Dr., DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK