Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozbor sestav sportovního aerobiku
Název práce v češtině: Rozbor sestav sportovního aerobiku
Název v anglickém jazyce: Choreography analysis in sports aerobics
Klíčová slova: Sestava, sportovní aerobik, obtížnost, mistrovství České republiky, závod, dospělí jednotlivci ženy, junioři jednotlivci ženy, závodníci, Český svaz aerobiku
Klíčová slova anglicky: Performance, sports aerobics, difficulty, championship of Czech Republic, competition, adult women individual, junior women individual, competitors, Czech association aerobic
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2022
Datum zadání: 10.04.2023
Datum a čas obhajoby: 22.05.2023 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-V, Velký sál, suterén po hlavním schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
říjen - listopad: videozáznamy z mistrovství České republiky I. VT a prvních podzimních závodů 2.VT v roce 2022, zpracování teoretické části práce

prosinec: zpracování videozáznamů

leden - únor: vypracování praktické části práce

březen: finalizace práce
Seznam odborné literatury
Hájková J. aj. Aerobik, soutěžní formy. Grada, Praha. 2006
Gomez R. A. Aerobik a step aerobik. Ottovo nakladatelství, Praha. 2009
Kovaříková K. Aerobik a fitness. Karolinum, Praha. 2017
Macáková M. Aerobik. Grada, Praha. 2002
Cooper K. H. Aerobní cvičení. Olympia, Praha. 1970
Mihule J., Šťastná D. Rytmická gymnastika. Univerzita Karlova, Praha. 1993
Karasová L. Analýza choreografie sestav Fitness družstev junior aerobik. Diplomová práce, FTVS UK, Praha. 2006
Skopová M., Beránková J. Aerobik – kompletní průvodce. Grada, Praha. 2008
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat obtížnost a variabilitu sestav u sportovního aerobiku v roce 2022. Jedná se o porovnání sestav finalistů 1. VT a 2.VT sportovního aerobiku v kategorii juniorů a dospělých v kategoriích jednotlivců a trií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK