Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effects of one school meal program on mothers’ labor supply: Evidence from China
Název práce v češtině: Dopady programu školního stravování na zapojení matek na trhu práce: Analýza v kontextu Číny
Název v anglickém jazyce: Effects of one school meal program on mothers’ labor supply: Evidence from China
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: Andreas Menzel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2022
Datum zadání: 21.09.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2022
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 09:00
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE402, 402, učebna číslo 402
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Oponenti: Christian Ochsner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK