Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stochastické modelování dějů v polykrystalických materiálech
Název práce v češtině: Stochastické modelování dějů v polykrystalických materiálech
Název v anglickém jazyce: Stochastic modeling of phenomena in polycrystalline materials
Klíčová slova: Laguerrova mozaika|krystalografické orientace|dvojčatění
Klíčová slova anglicky: Laguerre tessellation|crystallographic orientations|twinning
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2022
Datum zadání: 21.09.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.01.2023
Zásady pro vypracování
Autor se seznámí se základy teorie náhodných mozaik a krystalografie. Bude se zabývat stochastickým modelováním dějů v mikrostruktuře kovových matetiálů, např. deformačního dvojčatění. Simulované modely stochastické geometrie s uvážením náhodných orientací krystalů bude statisticky vyhodnocovat s pomocí vlastních výpočetních postupů.
Seznam odborné literatury
Seitl F., Møller J., Beneš V.: Fitting three-domensional Laguerre tessellations by hierarchical marked point process models. Spatial Statistics 51 (2022), 100658.
Arnold R., Jupp P.E., Schaeben H.: Statistics of ambiguous rotations. J. Multivariate Analysis 165 (2018) 73-85.
Kelly A., Knowless K.M.: Crystallography and Crystal Defects. 2nd Ed., Wiley, 2012.
Heller L., Karafiátová I., Petrich L., Pawlas Z., Shayanfard P., Beneš V., Schmidt V., Šittner P.: Numerical microstructure model of NiTi wire reconstructed from 3D XRD data. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 28 (2020), 055007.
Karafiátová I., Møller J., Pawlas Z., Staněk J., Seitl F., Beneš V.: Fitting the crystallographic orientation distribution of a polycrystalline material using the Laguerre tessellation morphology. Submitted.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK