Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klidová energetická potřeba u těhotných žen
Název práce v češtině: Klidová energetická potřeba u těhotných žen
Název v anglickém jazyce: The resting energy need in pregnant women
Klíčová slova: klidová energetická potřeba, gravidita
Klíčová slova anglicky: resting energy need, pregnancy
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2022
Datum zadání: 19.09.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2022
Datum a čas obhajoby: 22.02.2023 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.02.2023
Oponenti: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Seznam odborné literatury
- databáze Pub Med
- databáze WOS
- odborné články u školitele
Předběžná náplň práce
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- bibliographic search
- processing literary sources
- statistical data analysis
- evaluation and writing of the diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK