Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudba u hudební kultura na Starém Městě pražském 1526 - 1620
Název práce v češtině: Hudba u hudební kultura na Starém Městě pražském 1526 - 1620
Název v anglickém jazyce: Music and Musical Culture in the Old Town of Prague 1526 - 1620
Klíčová slova: hudba; hudební kultura; Praha; 1526-1620; renesance
Klíčová slova anglicky: music; musical culture; Prague; 1526-1620; Renaissance
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2004
Datum zadání: 26.01.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.06.2011 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Bc. Martin Horyna
  prof. PhDr. Marta Hulková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK