Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odhady parametrov latentného rozdelenia pre ordinálne dáta
Název práce v jazyce práce (slovenština): Odhady parametrov latentného rozdelenia pre ordinálne dáta
Název práce v češtině: Odhady parametrů latentního rozdělení pro ordinální data
Název v anglickém jazyce: Estimation of latent distribution for ordinal data
Klíčová slova: odhady parametrov|parametrické modely|metóda maximálnej vierohodnosti|ordinálne dáta|latentné rozdelenie
Klíčová slova anglicky: estimation of parameters|parametric models|maximum likelihood estimation|ordinal data|latent distribution
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Řešitel: Bc. Viktor Hržič - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2022
Datum zadání: 06.10.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2022
Datum a čas obhajoby: 08.09.2023 08:20
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2023
Oponenti: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V některých situacích nemáme k dispozici konkrétní měření proměnné, jejíž rozdělení nás zajímá, ale pouze její diskretizované hodnoty. Například u příjmu domácností typicky neznáme přesnou hodnotu příjmu, ale pouze kategorii dle výši příjmu, do které daná domácnost spadá. Pozorujeme tak ordinální kategoriální veličinu a rozdělení původní (latentní, tj. nepozorovatelné) spojité veličiny bychom rádi z těchto dat odhadli. Cílem práce bude popsat metody parametrického odhadu pro vybrané třídy rozdělení. Součástí práce by měla být i numerická studie, která prozkoumá vlastnosti takových odhadů v závislosti na vstupních parametrech.
Seznam odborné literatury
[1.] Sujit K.Ghosh, Christopher B. Burns, Daniel L. Prager, Li Zhang, Glenn Hui (2018): On nonparametric estimation of the latent distribution for ordinal data. Computational Statistics and Data Analysis 199, 86-98.
[2.] Ajit Tamhane, Bruce Ankenman, Ying Yang (2002): The beta distribution as a latent response model for ordinal data (I): Estimation of location and dispersion parameters, Journal of Statistical Computation and Simulation, 72:6, 473-494
[3.] Tomáš Cipra (2008): Finanční ekonometrie. Ekopress. Kapitola 6.2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK